ZAVEDENIE KOUČINGOVEJ KULTÚRY DO ORGANIZÁCIE, FIRMY

V súčasnosti patrí koučing medzi najrýchlejšie rastúce profesie vo svete a aj na Slovensku. Prečo je tomu tak? Pretože sa nachádzame v epoche prechodu z industriálnej doby do doby znalostnej ekonomiky. A oba systémy existujú súčasne vedľa seba. Takže často nie je jasné, aký sposob použiť, aby fungoval, aby sme dosahovali výsledky, aby sme prosperovali a rozvíjali sa. Pre industriálnu dobu je chrakteristické fungovanie poděa návodu, teda máme technológie a postupy a tými sa riadime. A základným manažérskym nástrojom je metóda "cukor a bič" ... funguje podľa návodu - odmením, nefunguje - potrestám ...

V systéme znalostnej ekonomiky, kde sa teraz dostávame, sa všetko neustále mení, a my musíme reagovať flexibilne, v každej chvíli sa rozhodovať a preberať zodpovednosť. Čiže optimalizácia, ako v dobe industriálnej už nestačí. Už je potrebné zefektívňovať.

A práve preto je potrebné sa spoľahnúť na seba, vedieť robiť správne rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť!

A tak ako koučing pomáha TOP manažérom pri zavádzaní zmien či dosahovaní ich cieľov, rovnako pomáha podporovať ich myšlienky či ciele prostredníctvom koučingu stredných a výkonných manažérov, teda je potrebné zavedenie koučingu zhora nadol do celej organizácie, ktorá sa potom stáva komplexne fungujúcou štruktúrou, fungujúcou na základe dobre nastavených cieľoch, kontrole, motivácii a spokojných zamestnancoch.

Co prináša zavedenie koučingovej kultúry do organizácie?

 • kontinuita a transparentnosť v dosahovaní cieľov a kontrole
 • motivovaní zamestnanci, ktorí si ciele stanovujú sami
 • vyšší výkon a efektivita
 • vyššia kreativita a zainteresovanosť jednotlivcov

Konkrétny projekt je navrhnutý podľa štruktúry a požiadaviek organizácie.

Jeho súčasťou je analýza potrieb, individuálne a tímové koučovanie, workshopy, tréning, nastavenie systému kontroly a meranie efektivity a a návratnosti investícií (ROE a ROI) a vytvorenie štandardov podľa štruktúry firmy a organizačnej štruktúry.

 

A na to je potrebný koučing, ako kľúčový rozvojový nástroj osobnosti.

Co prináša zavedenie koučingovej kultúry do organizácie?

 • rozvinúť v organizácii rovnaké povedomie o tom, čo to koučovanie je
 • jednotný systém, zhora nadol, ostrovy pozitívnej deviácie, prepojenie
 • prepojenie koučovania - vedenia ludí - s biznisom
 • jednotné ciele a transparentnost

Základná štruktúra projektu:

 • analýza, nastavenie aktivít, systém kontroly a merania kvantity aj kvality
 • výchova a tréning koučovacích zručností pre interných koučov
 • tréning koučovacích zručností v manažmente
 • workshop manažérov
 • tímový koučing manažéra a jeho tímu
 • individuálny rozvojový manažérsky koučing
 • meranie efektivity

Tréningy a workshopy sú vedené po celý čas koučovacím sposobom tímom skúsených odborníkov, a trénerov s dlhoročnou skúsenostou v oblasti vzdelávania, takisto aj profesionálnych medzinárodne certifikovaných koučov - PCC, uznávaných medzinárodnou federáciou koučov - ICF.

Tréningy, workshopy a koučing sú vedené po celý čas koučovacím sposobom profesionálnymi medzinárodne certifikovanými koučami - PCC, uznávanými medzinárodnou federáciou koučov - ICF.