Tímový koučing

Najúspešnejšie tímy v kvalite práce aj produkovaní výsledkov sú tie tímy, ktoré rozvinuli svoju schopnosť udržateľnosti a sebaobnovy.

Program je určený pre všetkých, ktorí chcú pracovat na tom, ako úspešne viest tímy, ako mat stabilné tímy, kde sú dobré vztahy a motivovaní ludia. Na tímovom koučingu sa naučíte, ako pracuje a vzájomne sa inšpiruje tím, aké podnety prichádzajú zo skupiny / tímu a ako je možné s nimi pracovať. Pozrieme sa na situáciu, kedy a ako je tím koučovaný externým a tiež interným koučom. Radosť z práce tímu a ich nadšenie pri dosiahnutí efektov stojí za trochu námahy, ktorú potrebujeme pri zavádzaní nových spůsobov vedenia ludí, avšak výsledky sú hmatatelnejšie a trvalejšie.

Čo pracovníci v tíme riešia najčastejšie?

rozdielnosti v produktivite či zvýšenie výkonu

problémy s kooperáciou, efektivita komunikácie a spolupráce

generačné rozdiely a nedostatok rešpektu

nové výzvy a projekty, upriamovanie pozornosti tímu na spoločné ciele

nachádzanie nových riešení pre zlepšenie flexibility v rámci projektov na rozvoj organizácietím koučing, vývoj tímu, manažérske zručnosti, vedenie tímov

rozvoj stratégie, rozvoj organizácie, riešenie konfliktov

zlepšenie kvality, spoločné fungovanie v tíme, spôsoby správania a zaobchádzanie s tabutréning rokovanie, vývoj tímu, manažérske zručnosti