Profil kouča: 

 

Denisa Kmecová, prvá na Slovensku medzinárodne certifikovaná koučka - Professional Certified Coach(PCC) od medzinárodnej federácie koučov ICF. Je spoluzakladajúci člen Slovenskej asociácie koučov, patrí k prvým koučom, ktorí pred viac ako desiatimi rokmi na Slovensku prispeli k profesionalizácii koučovania. V minulosti bola prezidentka Slovenskej asociácie koučov a v súčasnosti je člen predsedníctva Medzinárodnej asociácie koučov ICF Slovak Chapter. Absolvovala medzinárodne certifikovaný výcvikový program The Art and Science of Coaching, Team coaching, Short solution focus coaching, systemické štrukturálne aj rodinné konštelácie, výcvik hypnoterapie, navštevovala psychoterapeutické výcviky v humanistickej psychológii, je certifikovaný NLP practitioner, pracuje s psychodiagnostikou Hogan a Facet5. Má doktorát z filozofie.  V minulosti pôsobila v oblasti vzdelávania, rozvoja a školstva, ako pedag'og aj interný kouč, bola aj  riaditeľkou obchodnej siete v oblasti finančného rezortu a pôsobila aj ako manažér obchodných vzťahov. V súčasnosti pracuje ako koučka a lektorka koučovania, mentor ICF pre uchádzačov o certifikáciu ICF a rieši témy osobného rozvoja a koučovania tímov v situáciách zmeny či problémov, tiež témy týkajúce sa celostného leadershipu a vzťahov a venuje sa zavádzaniu koučovacej kultúry do organizácií.  Na konferenciách, seminároch a v médiách prednáša na tému koučovanie a vzťahy, píše odborné články do manažérskych časopisov Profit, Zisk, Kariéra na tému koučovanie.Dodnes venovala viac ako 1500 hodín koučovaniu (individuálnemu aj skupinovému) manažérov všetkých riadiacich úrovní a špecialistov v spoločnostiach finančných, výrobných, telekomunikačných, štátnych, obchodných a farmaceutických. Vedie rôzne tréningy v koučovaní:  Koučovanie pre koučov,Koučovanie pre manažérov . Tímový koučing. Pracuje s technikami ako napríklad Disney strategy, Appreciative enquiery, Release technique, NLP, Solution Focused Proces Oriented Team Coaching a realizuje mentorské sedenia pre koučov pri ich príprave na medzinárodné skúšky.Je spoluzakladateľ a konateľ koučovacej školy Business Coaching College, kde vedie medzinárodne (ICF) certifikovaný výcvik v koučovaní a pripravuje koučov na medzinárodné skúšky.

 

PROJEKTY VO FIRMÁCH

KOUČINGOVÁ KULTÚRA VO FIRMÁCH

 

ROZVOJOVÉ A VZDELÁVACIE AKTIVITY

 

Business Coaching College, s.r.o. (co-owner)