Zavádzanie koučingovej kultúry v organizáciách

15.01.2013 14:27

Co prináša zavedenie koučingovej kultúry do organizácie?

 

 

  • kontinuita a transparentnosť v dosahovaní cieľov a kontrole
  • motivovaní zamestnanci, ktorí si ciele stanovujú sami
  • vyšší výkon a efektivita
  • vyššia kreativita a zainteresovanosť jednotlivcov
  • rozvinúť v organizácii rovnaké povedomie o tom, čo to koučovanie je
  • jednotný systém, zhora nadol, ostrovy pozitívnej deviácie, prepojenie
  • prepojenie koučovania - vedenia ludí - s biznisom
  • jednotné ciele a transparentnost