Telemarketing - predaj po telefóne

01.01.2012 00:00

Program určený pre call centrá a spoločnosti, ktoré realizujú aj telefonické kontaktovanie klientov, predaj a servis pre klientov po telefóne. Obsahuje profesionálne vedenie obchodného rokovania, zvládanie námietok, náročných či konfliktných situácií, typológiu klientov a prácu s jednotlivými typmi osobnosti.

Program je podporený následným koučingom, ktorý upevní zručnosti získané na tréningu v praxi.