Tajomstvo koučingu

24.10.2012 21:38

Koučing je umenie

...ako prostredníctvom dialógu a vhodne zvoleného spôsobu komunikácie vytvoriť prostredie, ktoré človeku uľahčí taký posun smerom k jeho cieľom, ktorý

    mu umožní nielen tieto ciele dosiahnuť, ale ho bude súčasne aj tešiť a napĺňať. Toto umenie vyžaduje niečo, čo Vás nemôže naučiť nikto iný len Vy sami... je to umenie, ktorému sa učíme väčšinou zo zážitku, vlastnej skúseností a sebapoznania...

Kouč na rozdiel od iných pomáhajúcich profesií sa líši predovšetkým v tom, že:

  • sa zameriava na budúcnosť a nie minulosť
  • využíva minulosť, len ako zdroj pre riešenia, zdroj nápadov na dosiahnutie želanej budúcnosti
  • sa zameriava na riešenie a nie problém
  • neposkytuje vlastné nápady a riešenia
  • otvára zdroje riešení dôverou v klientov potenciál a v jeho schopnosti
  • neurčuje témy spolupráce, určuje ich klient...
 

Koučing je jednou z najvyužívanejších foriem rozvoja, kedy sa po absolvovaní špeciálnych tréningových a rozvojových programov zamestnanci dostávajú späť do každodennej reality a praxe. Hoci samotný tréning svojím spôsobom zabezpečí aktivizovanie alebo prehĺbenie istých kompetencií a znalosti, jedine koučing dokáže plne rozvinúť potenciál jednotlivcov alebo pracovných skupín. Zásluhou špeciálnej metodiky koučingu pomáha zmeniť nadobudnuté znalosti z tréningových alebo rozvojových programov na praktickú a osvojenú zručnosť. Nemeckí odborníci vo svojej štúdii zistili, že produktivita jednotlivcov sa zvýšila o 88 %, keď ich tréning bol následne skombinovaný s koučingom. Keď po tréningu koučing nenasledoval, zvýšenie bolo iba 22 %. Kombinácia tréningu a koučingu je teda veľmi efektívna.

         Všetci chceme byť čo najlepší, najúspešnejší, chceme, aby naši pracovníci boli motivovaní, aby boli spokojní v práci a aby ich práca bavila...Aby robili rovnako alebo menej a urobili viac... Chceme to, lebo vieme, že to je najlepší spôsob ako tráviť tretinu života...

Podstatou koučovania je docieliť lepšie vnímanie reality a zvýšenie zodpovednosti.

                                                                                John Whitmore