Riešenie konfliktov a asertivita

01.01.2012 00:00

Naučíte sa efektívne komunikovať, zvládať náročné situácie v komunikácii, pričom si zároveň zachováte dobré vzťahy, riešiť konflikty u podriadených a s nimi, jednať s vyhranenými osobnostnými typmi a spoznáte techniky ako získať čo potrebujete, či ubrániť sa manipulácii.