Bulletin SAKO/ Koučing v službách biznisu, Rozvoj - Efektivita - Prosperita

08.09.2011 00:00

Príspevok na 4.medzinárodnej konferencii o koučovaní

Téma: Medzinárodný certifikačný systém ICF a slovenský certifikačný systém - porovnanie, spoločné znaky a rozdiely

Čo majú spoločné:

•rešpektujú medzinárodné štandardy ICF
•podporujú rozvoj koučovania v SR
•slúžia ako pomocný nástroj pre manažérov a firmy pri výbere koučov
•pomôžu rozoznať koučing od iných pomáhajúcich vzdelávacích aktivít na Slovensku,
nazývaných koučingom
 
bližšie info na stránkach: www.icf.sk a www.koucovia.sk

        Prezentovali: Denisa Kmecová a Dalibor Bednařík