Emocionálna inteligencia, sebapoznanie a sebariadenie

01.01.2012 00:00

Kurz "Emocionálnej inteligencie, sebapoznania a sebariadenia" pre firmy aj jednotivcovktorý prináša zvýšenie osolnosti voči stresu a zvýšenie sebavedomia, zlepšenie komunikácie v záťažových situáciách a vzťahoch a ovládanie svojich emócií či porozumenie emóciám iných.  Venuje sa témam ako dostať emócie pod kontrolu, ako využiť emócie v manažmente a biznise, čo je to emočná inteligencia, empatia,akú rolu hrajú rozum a emócie pri poznávaní a ovplyvňovaní sveta okolo nás aj vnútri nás, techniky pri riešení ťažkých situácií, ako funguje psychické ovplyvňovanie iných ľudí, obrana voči manipulácii, kedy a k čomu možno použiť koučovanie, poradenstvo či psychoterapiu.

Súčasťou kurzu sú aj prvky relaxácie, meditácie a náročný tréning záťažových situácií.