MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ KOUČŮ V , THE INTERNATIONAL MEETING OF COACHES IN PRAGUE

10.03.2011 22:17

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ KOUČŮ V PRAZE

THE INTERNATIONAL MEETING OF COACHES IN PRAGUE

3.–4. 2. 2011

Přijďte a poznejte se s uznavanymi světovymi i českymi kouči Come and meet well known international a 4 nd Czech coaches.

COACHING IS ONE OF THE MOST RAPIDLY PROGRESSING PROFESSIONS

KOUČOVÁNÍ JE JEDNOU Z NEJRYCHLEJI SE ROZVÍJEJÍCÍCH PROFESÍ

Koučovani je novy obor, ktery se začal objevovat v Česke republice v polovině 90. let. Ačkoliv si zatim jen čast populace dovede představit, co lidem kouč může přinest, je dnes koučovani jednou z nejrychleji

se rozvijejicich profesi. Stalo se podpůrnym nastrojem managementu i důležitym prostředkem rozvoje osobnosti.

„Kouč podporuje klienta v definovani a dosahovani profesnich, osobnich, zkratka životnich cilů. To je jeho uloha a věřte, neni mala,“řika Eva Jedličova, prezidentka Čske asociace koučů(ČKO).

Tato nezavisla a neziskova organizace se sidlem v Praze oficialněpůobi od roku 2004. „ dneši doběstalych změ v podnikatelskem prostřdi a doznivajici finanči krize začli mnozi přmyšet o tom, jak pracovat nikoliv vice, ale promyšeněi, jako lepe využt sveho osobniho potencialu. A roli kouč je s klientem na tom pracovat. Koučmůž

byt vyznamnou podporou v osobnim růtu, upevňvani hodnot a cilů hledani kreativnich řšni a strategii v podnikani i v žvotějako takovem. Z osobni zkušnosti koučvaneho vim, ž se zkušnym profesionalnim

koučm čově objevi to, k čmu se sam jen těžo dopracovava,“ dovava Eva Jedličova.

Přijďte a poznejte se s uznavanymi světovymi i českymi kouči Come and meet well known international and Czech coaches

President SAKO, PhDr. Denisa Kmecova řika: „kym zhruba pred desiatimi rokmi o koučngu na Slovensku, s vynimkou šortovych koučov, takmer nikto nepočul, za posledne roky je tomu inak. Informacie z krajin, kde koučvanie užbolo odskušne a rozbehnute, hlavne v oblasti biznisu, prenikli aj k nam na Slovensko a mnohi treneri,

psychologovia, manažri či firmy sa začli orientovaťprave na tuto rozvojovu aktivitu. Vďka koučngu vedia byťmanažri vizionari, vedia si predstaviťdosiahnutie cieľv, ktore zabezpeča, ž spoločosť pre ktoru pracuju, bude efektivnejša a vykonnejša. Vedia určťpriority. Ľahko nastavia nove strategie a vedia ich uviesťdo praxe.“

Role profesnich organizaci

Poslanim profesnich organizaci koučů jako je ČAKO, SAKO či Mezinarodni federace koučů ICF je zvyšovani kvality koučovani na trhu. „Už tim, že se kouč stava členem profesni organizace, deklaruje zajem na kvalitě sve prace,“ vysvěluje prezidentka ČKO Eva Jedličova. Samozřjměma čenstvi v organizacich koučůtake přnosy materialni –jsou tu akce jako workshopy, supervize s vyraznymi slevami, koučziskava možost zviditelnit se mezi klienty. PřdsedkyněSAKO Denisa Kmencova upřsňje: „ožte ziskavaťvštky doležte informacie v oblasti koučngu doma i vo svete, v pripade čenstva

ziskavaťfinanče vyhody formou bezplatneho balika reklamy (reklama na www strankach, reklama na podujatiach, emailingova reklama využvajuca databazu čenov a sympatizantov koučvania) a ziskavaťfinanče vyhody formou zliav na podujatia s organizačou alebo odbornou garanciou SAKO aj ICF, ako aj finanče vyhody formou zliav

na podujatia partnerskych koučvskych organizacii ako je napr. ČAKO.

Možte ovplyvňvaťstrategiu organizacii, byťsučsťu celosvetovej organizacie koučv, spolupracovaťna medzinarodnych projektoch organizovanych ICF a podobne.“ „koučvani je svym způobem osaměa profese,“ dovava Eva

Jedličova. „ tak je ČKO take platformou, kde se můžte setkavat s kolegy, vyměňvat si zkušnosti a společěse rozvijet. Je samozřjměotazkou, jak v doběinternetu, ktery umožňje rychly přstup k informacim z jakehokoliv oboru, můž profesni organizace něo přdat. Ale za sebe mohu řci, ž nejvice se učm pravěv interakci, kdyžmusim „řmyšet

nahlas“, vyjadřt stanovisko přd kolegy, kdy nasloucham jejich nazorů a stanovisků. Jsem přsvěčna, ž byt se zkušnymi kolegy v bezprostřdnim kontaktu a běem akci ČKO „ jedne mistnosti“ je jine, nežse setkavat virtualně“

„To, co získám v interakci s jiným koučem, s kolegy na workshopu či jiné akci, nemohu získat čtením článků z internetu nebo knih,“ zdůrazňuje Eva Jedličková.

Koučovani jako zdroj životni energie

Denisa Kmecova přirovnava koučovani k tanci: „Latinsko-americky tanec salsa je niečo, čo keď som zažila, nechcela som s tym prestať. Stalo sa, že som sa zobudila s hudbou v hlave, ktora ma prinutila vstať a len tak tancovať, lebo prave ‘to‘ som vtedy potrebovala... lebo mi to davalo energiu a radosť lebo ma to napĺňlo a napĺň dodnes... tancovaťsalsu

znamena zabudnuťna problemy, oddychnuťsi a nabraťenergiu či inširaciu. Nadviazaťkontakt s partnerom, zladiťsa navzajom... A toto prebieha aj pri koučvani, kde sme na jednej frekvencii, doverujeme

si navzajom, spoloče ideme vpred, jednoducho ‘je to NAŠ spoločny tanec‘. A tento ‘tanec‘ prinaš zlepšnie vzťhov na pracovisku, zvyšny vykon a motivaciu a celkove zvyšnie zručosti a zodpovednosti

u pracovnikov a manažrov.“

 

V dňoch 3. – 4. februára 2011 organizovala Česká asociácia koučov v spolupráci so Slovenskou asociáciou koučov a ICF Slovak Chapter medzinárodné stretnutie koučov v Prahe. Konferenciu otvorili lídri ČAKO a SAKO – MUDr. Eva Jedličková a PhDr. Denisa Kmecová, PCC (foto z otvorenia stretnutia v prílohe). Programová štruktúra bola založená na štyroch rámcových témach, pričom každej patril úvod jedného poldňa. Po každej rámcovej téme nasledovali voliteľné  a paralelne prebiehajúce workshopy, z ktorých každý sa venoval nejakému aspektu rámcovej témy. Workshopy boli diferencované podľa cieľových skupín – laici, junior kouči a senior kouči.  Zaradenie do týchto troch kategórii si určovali účastníci seminára každý sám za seba. Po každom bloku workshopov prebehla spoločná panelová diskusia.

Cieľom tohto článku je podať vám stručné informácie okrem obsahu rámcových tém, tiež základné informácie o tých workshopoch, ktorých sme sa osobne zúčastnili.

Rámcové témy seminára tvorili nasledovné témy:

  1. Sebarozvoj kouča,
  2. Koučovanie tímov,
  3. Verifikácia výsledkov,
  4. Nové trendy v koučovaní.