Medzinárodný výcvik koučingu - Business coaching college

12.10.2013 20:28

Medzinárodne akreditovaný výcvik koučovania

Business coaching – meaning and mechanics of coaching in business
Biznis koučing – zmysel a techniky koučovania v biznise

               AKTUALNE TERMINY VYCVIKU NAJDETE NA

                              www.koucovaciaskola.sk