Koučing ako štýl vedenia ľudí - manažér ako kouč

01.01.2012 00:00

Koučing ako štýl vedenia ľudí - manažér ako kouč

Koučing ako rozvojový nástroj osobnosti

Naučíte se viesť ľudí koučovacím spôsobom, rozvíjať ich potenciál, koučovanie začlenítedo bežnej manažérskej praxe čo zvýši u vašich podriadwených uvedomelosť a zodpovednosť. Dozviete sa, kedy vám koučovanie pomôže pri vedení ľudí a naopak, kedy je potrebné použiť iné štýly vedenia.

Naučíte sa techniky a nástroje, ako klásť otázky, motivovať a rozvíjať svoj tím, efektívne komunikovať  s podriadenými, nadriadenými, ale i kolegami, čím sa skvalitnia vaše vzťahy, naučíte sa riadiť projekty a procesy. Rozšíříte si a upevníte své manažérské zručnosti.

Získate novú inšpiráciu pre seba, nové možnosti rastu, sebaistotu, sebapoznanie a radosť zo života.