ZISK / Ako podporiť BIZNIS pomocou koučingu?

17.08.2011 00:47

 

V súčasnosti sa mnoho spoločností zaoberá otázkou finančnej či hospodárskej krízy, a s tým súvisiacimi otázkami „uťahovania opaskov či šetrenia“ hlavne v oblasti vzdelávania a osobného rozvoja. Paradoxne, práve toto náročné obdobie je potrebné poňať ako výzvu a príležitosť, a investovať energiu či financie práve do aktivít, ktoré môžu pomôcť spoločnostiam zvýšiť výkony a efektivitu práce jednotlivcov, tímov, firmy, a zároveň pomôcť jednotlivcom v ich osobnom rozvoji.

            Prečo práve teraz? Pretože aj tieto aktivity majú teraz, tak ako mnohé iné, „výhodnejšiu cenu“ ako napríklad v nedávnej minulosti, pričom ich výsledný efekt sa neznížil. A tiež preto, že v každej firme sa občas vyskytnú situácie, ktoré by mohli viesť ku kríze vo firme, čo hrozí hlavne v súčasnej situácii, keď sa kríza dotýka mnohých oblastí a nevyhýba sa ani biznisu. Koučing môže pomôcť firme riešiť problémy a tým krízam včas predísť. Prípadne, keď už nastanú, pomocou kouča sa situácia môže vyriešiť.

           Ako na to? Skúste BIZNIS koučing. Prečo práve kouča či koučing vo firme? Pretože je preč doba direktívneho riadenia ľudí, ktorí len vykonávali príkazy dané „zhora“ a tým ani neboli zodpovední za svoje rozhodnutia. Ľudia sú dnes samostatnejší a kreatívnejší, chcú mať viac slobody, mať na rozhodnutia určitý vplyv, k čomu sa samozrejme viaže aj určitá zodpovednosť. Tým, že manažéri či lídri umožnia ľuďom rozvíjať svoj potenciál a poskytnú im viac možností na jeho využitie, sa manažérom či konateľom firiem „uvoľnia“ ruky na tvorbu stratégie, určovanie priorít a cieľov a iné kľúčové aktivity, vyplývajúce z ich pozície v organizácii. Samozrejme nie je to len o rozhodovaní, to je len malý zlomok efektu, ktorý koučing prináša. Je to aj o inšpirácii, ktorú často riadiaci pracovníci môžu získať od podriadených, či už formou individuálnych rozhovorov, alebo tímových aktivít, pretože zdrojov je v tom prípade podstatne viac, ako keď veci rieši a vytvára jedna osoba. Koučingom možno vyjasniť a zlepšiť vzťahy na pracovisku, zvýšiť otvorenosť a transparentnosť v komunikácii, čo zas v mnohých prípadoch pomôže uvoľniť zablokovaný potenciál pracovníkov. Ďalším prínosom je samotný osobný rozvoj riadiacich pracovníkov prostredníctvom špecifickej formy biznis koučingu – „executive coaching“ (manažéra, lídra, konateľa firmy, špičkového odborníka a pod.), teda ľudí, na myslení a rozhodnutiach ktorých závisia výsledky firmy, ľudí, pre ktorých je stále ťažšie rozlišovať súkromný a pracovný čas, osobné a pracovné ciele teda ľudí, ktorí pomocou osobného kouča získavajú viac možností, inšpirácie a námetov, ako veci riešiť, prípadne posunúť vpred, ako motivovať nielen ľudí ktorých riadia, ale aj samého seba, pretože zdroje motivácie pre ľudí vo svojej firme musia čerpať z vlastných zdrojov .   

           Prínosov je naozaj mnoho, počínajúc zvýšením motivácie, možnosti samostatne myslieť, či vytvorením bezstresového pracovného prostredia a končiac zvýšením efektivity práce či výkonu jednotlivca a aj firmy. 

V súčasnosti sa názory na to, čo vlastne koučing je, rôznia. Je to rozvojová aktivita založená na dobrovoľnom partnerstve kouča a koučovaného, kde je nutná atmosféra dôvery.

Kouč profesionálne sprevádza klienta jeho vlastnými úvahami či hľadaním jeho vlastných riešení. Koučovací rozhovor prináša jasnosť do pracovnej alebo životnej situácie klienta, ukazuje nové možnosti a riešenia. Koučing má koučovaného posúvať vpred a tým rozvíjať potenciál jednotlivcov a tímov.

V súvislosti s výrokom „kouč sprevádza koučovaného na ceste hľadania riešení, ktoré pochádzajú od koučovaného“ môže vyvstať otázka: „Na čo potrebujem kouča, keď mám odpovede v sebe?“ Kouč používa jemné intervencie, aby stimuloval koučovaného k premýšľaniu, hľadaniu hodnôt a prepojení a ujasneniu si situácie a možností, pričom súčasne sleduje koučovací proces, takzvanú agendu klienta, teda tému, s ktorou koučovaný prišiel. V žiadnom prípade by však koučing nemal byť nástrojom kontroly, hodnotenia, manipulácie či trestania.

Vo svete je už koučing normálnou súčasťou biznisu, teda patrí ku kľúčovým aktivitám vedenia spoločností a pracovníkov, pretože začal už pred rokmi prinášať hmatateľné výsledky, ktoré sú stabilné a nepripomínajú „JOJO efekt“. Koučing vznikol v športe a používal sa na zvyšovanie výkonnosti športovcov. Až potom, keď začal prinášať výsledky, sa následne preniesol aj do manažmentu. Na Slovensku sa koučovanie začína takisto používať v mnohých organizáciách. O tom, ako ho realizovať a kde si vybrať vhodného kouča, však nie je dostupných dostatok informácií (informácie na základe prieskumu). Spravidla organizácie fungujú na báze referencií, prípadne výberových pohovorov, kde sa zohľadňujú nejaké minulé skúsenosti či potenciál uchádzača. Zatiaľ nie sú dostupné konkrétne parametre, podľa ktorých si možno vybrať vhodného kouča. Pomôcť môže napríklad adresár koučov na stránke www.koucovia.sk, kde majú niektorí kouči aj vzdelanie v oblasti koučingu, stupeň zahraničnej certifikácie (pokiaľ ho dosiahli), a čoskoro bude uvedený aj stupeň certifikácie v rámci SR. Je vhodné si s koučom najprv dohodnúť nezáväzné stretnutie, po ktorom sa môžete rozhodnúť, či je to tá „správna osoba“, ktorá Vám vyhovuje osobnostne, aby bol medzi Vami vytvorený vzťah dôvery, prípadne či je to osoba, ktorú si vyberiete ako kouča do svojej organizácie či firmy.

Vďaka koučingu možno získať novú inšpiráciu, odvahu, dosiahnuť svoje ciele, ujasniť si svoje hodnoty a potreby. Manažéri či lídri sa môžu stať viac vizionármi a stratégmi ako výkonnými manažérmi. A koučing pomáha okrem iného aj k utvoreniu životnej rovnováhy v rýchlom pracovnom tempe a zvýšeniu vnútornej sebaistoty. 

Pripravila:

PhDr. Denisa Kmecová, PCC

kmecova@icf.sk