Dôležité je pozitívne vibrovať...reportáž Žena-Pravda.sk

12.07.2014 20:59

článok níjdete na :

http://zena.pravda.sk/kariera/clanok/296421-denisa-kmecova-dolezite-je-pozitivne-vibrovat/