Čo nové v oblasti koučingu na Slovensku?

01.03.2010 19:09

V súčasnosti sa väčšina spoločností zaoberá otázkou finančnej či hospodárskej krízy, a s tým súvisiacimi otázkami „uťahovania opaskov či šetrenia“ hlavne v oblasti vzdelávania.

Paradoxne, Slovenská asociácia koučov, práve toto náročné obdobie poňala ako výzvu a príležitosť, a investuje mnoho energie či financií, a rozbieha množstvo aktivít, ktoré môžu pomôcť spoločnostiam zvýšiť výkony a efektivitu práce, ako aj jednotlivcom v osobnom rozvoji. Najväčším projektom SAKO je práve AKREDITAČNÝ SYSTÉM SAKO, dôležitý nástroj ktorý pomôže organizáciám, vybrať si vhodného kouča okrem doteraz zaužívaných referencií aj iným – medzinárodne overeným spôsobom, a tým si zefektívniť procesy, zvýšiť výkon vo svojej firme, motiváciu a podobne.

Prečo kouča?

Koučing je dobrovoľné partnerstvo kouča s klientom, ktorého poslaním je definovať konkrétny cieľ, sprevádzať a podporovať klienta pri hľadaní cesty k jeho dosiahnutiu.

Je metóda ako úspešne prejsť zmenou, či už v pracovnej alebo osobnej sfére, pričom sa na rôznych úrovniach vedomia a vnímania uvoľňuje potenciál a cesty, ktoré v sebe osobnosť má.

Je to filozofia, zmena, myslenie, prístup, komunikácia, čo všetko posilňuje naše kvality.

Je to cesta zo začarovaných kruhov našich zvykov, návykov a závislostí, cesta do priestoru vnútornej slobody. Proces koučovania Vás neučí, len Vám umožňuje sa učiť. Koučovanie zvyšuje akcieschopnosť človeka, kvalitu života, pocit naplnenia, vnútornú spokojnosť a mnoho ďalších vecí.

Na Slovensku sa koučovanie začína používať v mnohých oblastiach. O tom, ako a kde si vybrať vhodného kouča či už pre osobnú potrebu alebo do organizácie, však nie je dostupných dostatok informácií (informácie na základe prieskumu). Spravidla organizácie fungujú na báze referencií, prípadne výberových pohovorov, kde sa zohľadňujú nejaké minulé skúsenosti či potenciál, kde je niekedy riziko že sa nezvolí správny kouč, teda metóda pokusu a omylu.

Veľmi dôležité pri výbere je vedieť, aké kompetencie má mať kouč, rsp. aké vzdelanie či konkrétne skúsenosti má mať kouč.

A k tomu, aby si aj na Slovensku vedeli organizácie či súkromné osoby zvoliť vhodného kouča, tak ako to funguje v zahraničí, má prispieť akreditačný systém, ktorý pripravuje Slovenská asociácia koučov (SAKO).

Tento systém je v štádiu prípravy a jeho naštartovanie sa očakáva na jeseň roku 2010. Tento systém poslúži nielen ako slovenská, čiže národná akreditácia pre koučov (akreditácia, pre ľudí ktorí majú ambície pracovať ako kouč len v SR), ale aj ako príprava našich koučov na medzinárodnú akreditáciu(ICF), teda pre tých ktorí majú ambície pracovať ako kouč v zahraničí, a tiež aj pre tých ktorí chcú koučovať na Slovensku pre medzinárodné firmy, ktoré žiadajú medzinárodnú akreditáciu.

Z čoho pozostávajú základné kroky pri príprave akreditačného systému?

  • Prieskum trhu, požiadaviek zo strany objednávateľov (dotazník pre TOP management   v organizáciách)
  • Prieskum záujmu zo strany koučov (dotazník pre koučov)
  • Vytvorenie a realizácia projektu
  • Nadviazanie intenzívnej spolupráce so zahraničnými koučami  a koučami so zahraničnou akreditáciou.

Ako som už spomínala, akreditačný systém pripravuje SAKO, konkrétne pracovná skupina „Akreditácie“, zložená z 9 špecialistov a zároveň koučov.

Čo znamená  názov Slovenská asociácia koučov alebo SAKO?

Už sám názov hovorí o tom, že SAKO je organizácia, ktorá združuje koučov na Slovensku.

Naša vízia:

Sme celospoločensky uznávaná, inšpirujúca organizácia, ktorá vytvorila z koučovania preferovaný spôsob rozvoja potenciálu jednotlivcov, tímov a organizácií.

Čo poskytujeme?

Miesto, kde záujemcovia o koučovanie (koučing) nájdu potrebné informácie, prostredníctvom ktorého môžu načerpať nové znalosti a vedomosti, kde sa môžu s ostatnými podeliť o svoje skúsenosti. Miesto pre ľudí, spolupracujúcich na rozvoji umenia, vedy a praxe profesionálneho koučovania, na jeho propagácii a legislatívnej podpore.

Takže na záver:

Cieľom projektu „Akreditácie“ je nielen združovať koučov, ale aj zabezpečiť minimálny štandard pre prácu koučov,  poskytovať im možnosti zdokonaľovať svoje „koučovacie majstrovstvo“, získavať nové skúsenosti a firmám pomôcť pri výbere, tým, že vedia, že SAKO akreditovaný kouč dosiahol určitý stupeň profesionality a ponúka skutočné koučovanie a nie iné služby ako napr, poradenstvo, mentoring, alebo terapiu)..

Všetky informácie, týkajúce sa kontaktných osôb (vedenie organizácie), členov, aktivít, zamerania a spolupráce nájdete na našej stránke www.koucovia.sk

Pripravila:

PhDr. Denisa Kmecová

Predsedníčka SAKO

www.koucovia.sk

kmecova@icf.sk