Nový čas pre ženy - Chcete zmeniť život? Skúste kouča!

15.04.2010 19:12

Kým zhruba pred desiatimi rokmi o koučovaní na Slovensku takmer nikto nepočul, za posledné roky je tomu inak. „Informácie z iných krajín, kde koučovanie už bolo odskúšané a rozbehnuté, hlavne v oblasti biznisu, prenikli aj k nám a mnohí tréneri, psychológovia či manažéri sa začali orientovať práve na túto rozvojovú aktivitu. Keď koučovanie začalo vo svete prinášať výsledky, veľmi rýchlo prenikla na trh informácia o novom nástroji rozvoja ľudského potenciálu a tým sa naštartoval aj dopyt po ňom v našej krajine,“ hovorí predsedkyňa Slovenskej asociácie koučov Denisa Kmecová, ktorá združuje 69 profesionálnych koučov.

Existuje viacero druhov

Nie je koučing ako koučing. Táto metóda vedenia a trénovania môže byť zameraná na rôzne oblasti. „Napríklad biznis koučing sa zameriava na oblasť biznisu, zvyšovanie výkonu či motivácie. Koučing života sa zas sústredí na náročné životné situácie, ako sú zmeny v rodine, strata blízkeho človeka, rozvod a podobne. Ale existuje aj koučing zameraný na kariéru a iné druhy koučingu. Jednotlivé druhy sa navzájom prelínajú, nakoľko mnohé veci, ktoré potrebuje klient riešiť a posunúť vpred, úzko spolu súvisia,“ objasňuje pani Denisa Kmecová. Je však potrebné spomenúť aj fakt, že sa vyskytujú na trhu aj iné formy rozvoja a podpory manažérov a pracovníkov, napríklad mentoring, poradenstvo, konzulting či psychoterapia, ktoré sa mylne nazývajú koučingom. Je nepochybné, že tieto aktivity pomáhajú, avšak je potrebné rozlíšiť skutočný koučing od iných pomáhajúcich aktivít.

Napríklad mentor pomáha človeku tak, že opisuje a odovzdáva svoje skúsenosti, popisuje kde nastali komplikácie a ako riešil problém či situácia ktorá nastala. Konzultant alebo poradca radí, ako treba dosiahnuť úspech, diskutuje o tom s pracovníkom a pomáha mu práve to, že je v danej oblasti odborník. Psychológ sa zameriava na oblasť problému, na to, čo nefunguje a ako s tým ďalej pracovať. Teda poradca, konzultant, mentor aj psychológ sa opierajú o svoje vedomosti, skúsenosti a zručnosti v danom obore, analyzujú aj veci z minulosti, vystupujú v úlohe „odborníka“. Kouč neradí, nevystupuje v úlohe poradcu či odborníka, kouč len sprevádza koučovaného „na ceste hľadania riešenia“, v čom je základný rozdiel oproti spomínaným aktivitám. Kouč počíta s tým, že každý koučovaný má potenciál nájsť pre seba to najvhodnejšie riešenie, čiže ide o  výsostne partnerský a akceptujúci prístup. Kouč sa orientuje na budúcnosť a na želaný stav (nie na minulosť), čo je ďalší výrazný rozdiel koučovania oproti ostatným prístupom.

autor:Janette Šimková

člen Slovenskej asociácie koučov