Medzinárodne akreditovaný 

     výcvik koučovania

Business coaching — meaning and mechanics of coaching in business

Biznis koučing — zmysel a techniky koučovania v biznise

Business Coaching College

Výcvik je určený pre ľudí z biznisu, pre riadiacich pracovníkov, pre budúcich koučov a pre každého kto pracuje s ľuďmi. Je vedený interaktívnym spôsobom a silne zameraný na prax.

Počas 5 modulov sa naučíte:

Viest efektívny koučovací rozhovor na pracovné aj osobné témy

Používať 5-krokovú pyramídovú štruktúru vedenia rozhovoru, ktorá je jednoduchá, logická a zrozumiteľná

Pochopíte všetky kľúčové kompetencie kouča

Navyše získate:

Diplom Business Coaching Trained Coach:

BCTC

Vzdelanie požadované pre medzinárodnú certifikáciu (ACC certifikácia od ICF, portfólio path)

Koučovacie zručnosti, ktoré môžete okamžite využiť v praxi

Získate tiež koučovacích kolegov, s ktorými budete môcť spolupracovať medzi modulmi aj po nich. Kurz prispeje aj k vášmu vlastnému sebarozvoju, pretože pri modelových

situáciách budete pracovať na svojich vlastných témach, čo zabezpečí autentický

Komplexné nformácie o koučovacej škole nájdete v prílohe:

Skola-Velky-letak_v1_A4_Scr.pdf (1434485)