Sebarozvoj

Sebarozvoj je z veľkej miery o sebauvedomení, sebadisciplíne a uvedomení si skutočných životných hodnôt.  

Posledné storočie prinieslo so sebou obrovské zmeny v životnom štýle obyvateľov priemyselných krajín. Civilizovaný spôsob života postavil človeka pred doteraz nepoznané situácie a problémy. Technizácia spôsobila zníženie podielu fyzickej práce a zvýšila nároky na psychiku človeka. Na takúto duševnú záťaž ľudský organizmus nie je často dostatočne pripravený. Takto môže dochádzať k stresu, narušeniu imunity a celkovým prejavom poruchy zdravia.

Jedným zo základných princípov vesmíru je princíp rovnováhy. Atómy ako základné stavebné jednotky všetkej hmoty na našej planéte sú príkladom dokonalej rovnováhy. To isté platí aj pre naše telo. Ľudské telo je len časťou vesmíru, ktorej bolo predurčené, aby bola v dokonalej rovnováhe. Človek je uspôsobený tak, že potrebuje určité množstvo pohybu,  isté množstvo potravy určitého druhu, primerané množstvo spánku a odreagovanie od napätia každodenného života. Ak niekto zájde do jedného z dvoch extrémov, primálo alebo priveľa pohybu, potravy či odpočinku, potom celý jeho telesný a psychický systém prestáva správne fungovať. Na druhej strane zachovanie tejto rovnováhy zabezpečí aj pocit zdravia a pri dokonalej rovnováhe nastáva čosi, čo nazývame aktívne zdravie. Pohyb je cieľavedomá činnosť. Dobre trénovaný človek ľahšie zdoláva námahu, lepšie odoláva rôznym vonkajším a vnútorným záťažiam. Nedostatok pohybu môže veľmi oslabiť zdravie človeka. Npríklad pri sedení človek spotrebuje počas jedného nádychu len štvrť litra kyslíka, pri behu až 8-krát toľko. Mozog človeka, ktorý je dostatočne zaplavený kyslíkom má lepšiu vnímavosť, vyrovnanosť, emočnú stabilitu, optimizmus, vzostup intelektuálnych funkcií (pamäť, spracovanie informácií). Dostatok pohybu iež  znižuje agresivitu, hnev, strach, depresie. Látka vylučujúca sa v mozgu pri pohybe, serotonín, účinkuje ako antidepresívum.

 Pravidelné a cieľavedomé telesné cvičenie ovplyvňuje nielen telesné schopnosti, ale aj psychiku človeka. A hlavným iniciátorom, udržovateľom zdravia a sebaliečiteľom je každý z nás! ... k tomu, aby došlo u človeka k uvedomeniu si seba, svojich hodnôt a potrieb može dopomôcť práve kouč,  life kouč alebo biznis kouč.