Individuálny koučing vedie profesionálny medzinárodne certifikovaný kouč PCC, ktorý získal certifikát od ICF - medzinárodnej federácie koučov.


Biznis koučing/
Pracovný koučing

Chcete zvýšiť motiváciu pracovníkov? Chcete zvýšiť výkon pracovníkov?

Chcete mať spokojných pracovníkov vo firme? Chcete pracovať efektívnejšie, lepšie plánovať a využívať potenciál podriadených?

Chcete byť sami spokojní s tým, ako vediete svojich ľudí? Chcete získať čas na strategické aktivity firmy?  

Obráťte sa na "biznis" kouča!

Koučovaní manažéri dobre ovládajú komunikačné techniky a prácu s ľuďmi. Nemanipulujú s ľuďmi. Vedia počúvať a klásť otázky, ktoré riešia situáciu. Pracovať na pozícii manažéra nie je jednoduché. Okrem riadenia tímu alebo zvereného odboru, musí byť schopný riadiť nielen zamestnancov, ale hlavne samého seba...Vďaka biznis koučingu vedia byť manažéri aj lídri či vizionári, vedia nastavovať a dosahovať ciele ľahšie, vedia určiť priority, mať dobrý timemanagement. 

 

Life coaching/Životný koučing 

Potrebujete zvýšiť sebaistotu? CHcete sa lepšie vyznať vo svojich emóciách?

Potrebujete získať rovnováhu v živote? Ocitli ste sa na križovatke a potrebujete sa rozhodnúť? Chcete skvalitniť svoj život?

Ste v náročnej životnej situácii ktorú potrebujete prekonať? Chcete pomôcť svojej rodine zvládnuť záťažovú situáciu?

Ste unavený/á a potrebujete zmenu? Ste nespokojní so svojim životom, naplnením a využitím svojho potenciálu?

Viete čo chcete ale neviete ako to dosiahnuť?

Dohodnite si stretnutie s "life" koučom!

Jedným z najsilnějších zážitkov je pochopenie toho, čo človek v živote chce a hlavne porozumenie sebe samému. Skúste malý experiment a spýtajte sa desať svojich známych jednoduchú otázku: "Čo v živote chceš?" Life koučingom tiež rastie sebauvedomenie a uvedomenie si svojich životných hodnôt, a tým aj vnútorná istota.

 

Executive koučing/Vrcholový alebo výkonný koučing

Chcete mať motivovaných a lojálnych manažérov či odbborníkov v tíme?

Potrebujete rozvíjať potenciál svojich podriadených?

Uvítate nové zdroje inšpirácie vo vedení ľudí?

Potrebujete upraviť timemanagement a psychohygienu?

CHcete zvýšiť sebaistotu a asertivitu pri rozhodovaní?

Potrebujete zmenu?

Využite služby "biznis kouča" ktorý robí executive coaching!

Pracovať na pozícii manažéra, hlavne vrcholového manažéra, nie je jednoduché. Okrem riadenia spoločnosti, alebo zvereného odboru, musí byť schopný riadiť nielen zamestnancov, ale hlavne samého seba. Mať primeraný timemanagement, work-life ballance, rešpekt, fungujúce a otvorené vzťahy, emočnú vyzretosť, sebauvedomenie a výborné komunikačné zručnosti. Tieto skills sa ponúkajú na každom manažérskom tréningu, avšak v rovine teoretickej. Koučing však pomáha diskrétnym spôsobom tieto vedomosti a informácie z tréningu pretaviť do praxe a zohľadniť špecifiká a potenciál osobnosti manažéra.

Career coaching/Kariérový koučing

Ocitli ste sa na križovatke a potrebujete sa rozhodnúť? Chcete svoj život zmeniť? Chýba Vám motivácia?

Ste v náročnej životnej situácii ktorú potrebujete prekonať? 

Ste unavený/á a potrebujete zmenu? Ste nespokojní so svojim životom, naplnením a využitím svojho potenciálu?

Viete čo chcete ale neviete ako to dosiahnuť?

Obráťťe sa na "biznis kouča" alebo "career kouča"!

 

 

Forma, ktorou sa koučing realizuje:

  • osobné stretnutie
  • telefonicky
  • skype