"Medzi koučovaním a bojovým umením existuje istá paralela..."

  ... v oboch prípadoch ide o osobnostný rozvoj, sebapoznanie a sebauvedomenie cez vnútornú prácu...Wing Chun Kung Fu je cesta, filozofia, nastroj osobneho rozvoja.

Cieľom Wing Chun je rozvoj fyzického, psychického a spirituálneho uvedomenia si samého seba, na základe zistení svojej vlastnej hodnoty a rešpekt k hodnotám ostatných. Z filozofického hľadiska Wing Chun venuje veľkú pozornosť vnútornej sebarealizácii, kde psychofyzická práca prevláda nad vonkajšou prácou a nárastom svalov. Tieto vlastnosti posúvajú náš život na vyššiu úroveň. Prichádza sebauvedomenie, rešpekt k samému sebe , kreativita a produktivita, radost, sebaúcta, sebadisciplína... človek sa stáva akčným a nestojí už proti životu, avšak využíva ho k svojmu pohybu, kedy čerpá sily k dalšiemu poznaniu. Keď je odstránený strach, agresivita a neistota sa stratia. Preto už nie je potrebné nieco si dokazovať v žiadnej forme boja. Keď sa učíme ako bojovať, učíme sa ako nebojovať.

Učiteľ, skúsenosť, zdravý rozum mu v tom procese pomôžu.
Bruce Lee často prirovnával bojovníka a jeho bojové umenie k vode, ktorá nemá formu ani tvar...ale, ak ju nalejete do fľaše, tak „dostane formu fľaše a ak ju nalejete do pohára, tak dostane tvar pohára”.

Koučing je kombinácia filozofie a pragmatických nástrojov rozvoja osobnosti.

Koučing dáva šancu uvedomiť si svoje vnútorné a vonkajšie zdroje a lepšie ich využívať. Pomáha vedome vytvárať a riadiť proces vlastného vývoja, zameraný na postupné zdokonaľovanie seba samého v rôznych oblastiach. Pomoc k svojpomoci cez sebareflektovanie, sebavnímanie a sebauvedomenie, čím posilňuje vlastnú spôsobilosť a kompetencie pri zvládaní všetkých životných rolí. Vedie k vyššej miere samostatnosti a preberaniu iniciatívy. Prináša rešpekt k samému sebe, radosť, sebaúctu a vyžaduje kreativitu, aktivitu, sebadisciplínu. John Whitmore vidí koučing ako cestu k vnímaniu reality a zvýšeniu zodpovednosti, čo ovplyvňuje stav mysle človeka. Kouč pomáha človeku nájsť tie najlepšie odpovede, pravdy a riešenia a niekedy aj silu dotiahnuť úplne a do konca vysnené vízie a ciele, či uvedomiť si nové možnosti rozvoja a naplnenia. Alebo uveriť vo svoju schopnosť vedieť zmeniť zdanlivo neriešiteľné situácie. A urobiť to pádne, niekedy aj priebojne a účinne. Kouč vytvára rám pre  obraz, ktorý človek namaľoval, čiže tvorí „rámec pre myšlienky, ktoré tak dostávajú konkrétny tvar“. 

S veľkým rešpektom a úctou si dovolím porovnať umenie Wing Chun Kung Fu a umenie KOUČINGU ...

V oboch je totiž nevyhnutná  tvrdá PRÁCA NA SEBE, POKORA, REŠPEKT

                                                           a 

SEBADISCIPLÍNA, SÚSTREDENOSŤ, NEOBLOMNÉ ROZHODNUTIE A VYTRVALOSŤ