LEADERSHIP PROGRAM

Komplexný rozvojový program pre manažérov.

Kurz je určený manažérom, tímlídrom, koordinátorom i supervízorom a všetkým, ktorí potrebujú mať prehľad a rozumieť tímu z pohľadu riadiaceho pracovníka.

Témy tréningov a koučingu:

 • manažment a leadership

 • osobnosť lídra, sebapoznanie, sebauvedomenie a selfmanažment

 • práca s emóciami a vzťahová inteligencia

 • osobnostný poker

 • stratégia a tvorba vízie

 • práca s tímom

 • manažér ako kouč

 • work-life ballance a psychogygiena manažéra

 • manažérska komunikácia, asertivita

 • timemanagement a zvládanie stresu

 • štýly vedenia

 • koučing ako štýl vedenia

 • plánovanie

 • vedenie porád

 • orientácia na ciel a dosahovanie cieľov

 • motivácia, hodnotenie, kontrola

 • prezentačné zručnosti