AC/DC, personálny audit, analýza vzdelávacích potrieb vo firme, psychodiagnostika pracovníkov a manažérov

Analýza vzdelávacích potrieb a vytváranie vzdelávacích projektov

analýza situácie- consulting

definovanie požiadavky-WS

nastavenie procesov

meranie výsledkov

podpora-koučing

kontrola

metódy: 360/Hogan/Talent Dynamics/Farebná diagnostika

 

Konzultácie, poradenstvo, personálny audit

Prostredníctvom individuálneho rozhovoru s majiteľom, výkonnými manažérmi, pracovníkmi:

analýza procesov a následné nastavenie vzdelávacích a rozvojových aktivít pre tím a jednotlivcov

Prostredníctvom psychodiagnosticko-intervenčného systému (farebná diagnostika):

v oblasti osobnostného rozvoja - po absolvovaní psychodiagnostiky cez farebnú typológiu sa následne realizuje konzultácia a analýza osobnosti, prípadne rozvojových potrieb, týkajúcich sa snímanej osobnosti

v oblasti manažérskeho rozvoja - po absolvovaní 3D diagnostiky sa následne realizuje konzultácia a analýza manažérskych potrieb snímaného manažéra

v oblasti práce s tímom - po absolvovaní 3D diagnostiky celého tímu sa následne realizuje konzultácia a analýza tímovej spolupráce a následného rozvoja tímu

v oblasti vzdelávania - pomoc pri tvorbe stratégie vzdelávania poradenstvo v oblasti tvorby vzdelávacích projektov

Konzultácie realizujú vyškolení psychológovia a odborníci na psychodiagnostiku, použitie farebnej typológie.

Výberové pohovory - AC

Realizované formou psychodiagnostiky, interview, modelových hromadných situácií a individuálnej prezentácie.

Psychodiagnostika: Nasnímanie osoby trvá približne 30 minút a je možné ho zahrnúť priamo do prijímacieho
pohovoru – stačí iba počítač pripojený k internetu. Výborným nástrojom môže byť
týmová diagnostika pre náročnejšie projekty – všade tam, kde je vyžadovana skutočná
kooperácia a zladenie.

Inteview: individuálny rozhovor

modelové situácie: tímová práca

prezentácia na určenú tému

Model AC je možné upraviť podľa požiadaviek.

Rozvojové programy - DC

Relizované formou interview, skupinových úloh, modelových situácií a prezentácie.

-na základe analýzy a požiadavky zadávateľa

-zameranie na tímy aj jednotlivcov